YOUAREHERE கொள்கை ஆணைக்குழுச் சுற்றறிக்கைகள் Circulars Published in 2023 [01/2023 and above] 05/2023ஆம் இலக்க ஆணைக்குழுச் சுற்றறிக்கை - மாற்று தொடர்பாடல் வசதிகள் வழங்குனர் தரம் - II மற்றும் தரம் - I பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

05/2023ஆம் இலக்க ஆணைக்குழுச் சுற்றறிக்கை - மாற்று தொடர்பாடல் வசதிகள் வழங்குனர் தரம் - II மற்றும் தரம் - I பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை


 

விசேட இடையிணைப்பிகள்


தகைமைகளை
அங்கீகரித்தல்